-  «»

-  «»

 - -   «» ,  300 000   .

https://obob.tv/sobytiya/integraciya-platform-ntv-plyus-i-litre/ )« -  «»»   -
«Tele-Sat INFO»   -